YOOtheme

Rozpoczął się najbardziej stresujący czas. Cały dzień upłynął na głosowaniu. I tak będzie aż do końca Kapituły.

Procedura jest dość pracochłonna. Najpierw przewodniczący Komisji przestawia główne zmiany naniesione na tekst. Następnie reprezentanci różnych cetusów zabierają głos, przedstawiając opinię grupy czy też proszą o potrzebne wyjaśnienia. Po czym każdy osobiście może zabrać głos w dyskusji. Bardzo ważne jest, aby każdy zrozumiał przedstawiany tekst. W tym momencie przystępuje się do głosowania. Kiedy Sekretarz komisji przeczyta cały tekst głosuje się numer po numerze. Aby usprawnić głosowanie kapitulni otrzymują kartę, która zawiera listę wszystkich numerów rozdziałów i obok trzy możliwości głosowania: placet, non placet i iuxta modum. Następnie wkraczają do akcji skrutatorzy, którzy muszą sprawdzić wszystkie karty, aby zapewnić dokładne obliczenie głosów. Kiedy tego ranka głosowano na II rozdział, to prawie 3 godziny zajęło skrutatorom sprawdzenie i policzenie kart. W międzyczasie kapitulni spotykali się w swoich grupach językowych, aby sformułować ewentualne poprawki do rozdziału, na którym przed chwilą głosowali. Była to ostatnia szansa zaprezentowania zmian. Taka procedura zapewnia w najwyższym stopniu demokratyczność i świadomość głosowania. Oczywiście zajmuje to dużo czasu! Po południu głosowano nad III i VII rozdziałem.

To już jest koniec...

84. Kapituła Generalna dobiegła końca. Pragniemy podziękować za Waszą duchową obecność.
Z tego, co przeżyliśmy podczas tych pieciu tygodni, pozostanie pewnego rodzaju pamiątka w postaci tej strony internetowej, gdzie zgromadzone są informacje, zdjęcia, dokumenty, nagrania audio i filmy. Deo gratias!

Liturgia

OremusLiturgia w różnych językach. Możecie modlić się razem z nami!

Oremus...