YOOtheme

Przez cały dzień trwały głosowania. Rano głosowaliśmy na rozdziały IV i V, a po południu przyszła kolej na VI, X i XI.

Przed głosowaniem przewodniczący Komisji przedstawił najbardziej istotne zmiany oraz ich uzasadnienia. Następnie reprezentanci cetusów i każdy osobiście mógł zabrać głos. Najciekawszym momentem sesji było wysłuchanie tekstu Konstytucji, który miał być później poddany głosowaniu. Jest to piękny tekst. Pokrzepia ducha! Nie jest to ciężka praca, ale wymaga cierpliwości.

To już jest koniec...

84. Kapituła Generalna dobiegła końca. Pragniemy podziękować za Waszą duchową obecność.
Z tego, co przeżyliśmy podczas tych pieciu tygodni, pozostanie pewnego rodzaju pamiątka w postaci tej strony internetowej, gdzie zgromadzone są informacje, zdjęcia, dokumenty, nagrania audio i filmy. Deo gratias!

Liturgia

OremusLiturgia w różnych językach. Możecie modlić się razem z nami!

Oremus...