YOOtheme

Prawie cały dzień był poświęcony ósmemu rozdziałowi Konstytucji.

Rano było przedstawienie rozdziału przygotowanego przez Komisję kapitulną. Przewodniczący i Sekretarz wyjaśniali powody przyjęcia i rozmieszczenia w tekście poszczególnych propozycji wypracowanych w cetusach lub przez pojedynczych braci. Wielu braci zabrało głos. Następnie kapitulni przystąpili do pierwszych głosowań, które dotyczyły niektórych wstępnych punktów. Bracia zdecydowali, że: Wiceprowincje będą nazywać się Kustodiami, Definitor będzie nazywał się Radnym, a Wikariusz generalny będzie wybierany w aktualnym trybie.

W południe przeżywaliśmy szczególny moment jedności z rożnymi rzeczywistościami rodziny franciszkańskiej. Odwiedzili nas: José Carballo Rodriguez, Minister generalny OFM; Michael J. Higgins, Minister generalny TOR; James Puglisi, Przewodniczący CFI-TOR; siostra Encarnaçion del Pozo, Minister generalna OFS; Matka Stefania Monti, Przewodnicząca Federacji Włoskiej OSCCap; Giuseppe Piemontese, kustosz Sacro Convento w Asyżu, reprezentujący Ministra generalnego OFMConv Marco Tasca. W sposób szczery i braterski przekazali nam pozdrowienia i najlepsze życzenia. Słuchaliśmy ich z sympatią i wdzięcznością. Podczas obiadu, była miła niespodzianka: Minister prowincjalny z Marchii ofiarował figurkę Matki Bożej z Loreto Ministrowi generalnemu i jego Radzie. Po południu, aż do wieczora, były glosowane kolejne numery ósmego rozdziału.

To już jest koniec...

84. Kapituła Generalna dobiegła końca. Pragniemy podziękować za Waszą duchową obecność.
Z tego, co przeżyliśmy podczas tych pieciu tygodni, pozostanie pewnego rodzaju pamiątka w postaci tej strony internetowej, gdzie zgromadzone są informacje, zdjęcia, dokumenty, nagrania audio i filmy. Deo gratias!

Liturgia

OremusLiturgia w różnych językach. Możecie modlić się razem z nami!

Oremus...