YOOtheme

Zmęczenie, które często towarzyszyło nam w tych dniach, ulatuje wraz z satysfakcją, że jesteśmy blisko linii mety.

Dziś rano głosowaliśmy na rozdziały IX i XII. Jak zawsze, na początku został zaprezentowany tekst przygotowany przez Komisję kapitulną, który zawierał zmiany naniesione przez różne cetusy, pojedynczych braci czy też w wyniku publicznego wysłuchania. Po przeczytaniu każdego numeru, bracia kapitulni na karcie do głosowania zaznaczali krzyżyk przy „placet”, „non placet” lub przy „placet iuxta modum”.

Sekretarz Komisji,  Salvatore Murgia bardzo szybko przeczytał IX i XII rozdział. Ale ostatnie wersy, jak gdyby rozczarowany, że to już koniec, bardzo po-wo-li wyartykułował. Głośne oklaski potwierdziły jego dyskomfort.

Po południu przeprowadzono ostatnie głosowania na tematy kapitulne. Kapituła wyraziła też wobec Ministra generalnego i jego Rady żywe pragnienie, aby wraz z Rodziną Franciszkańską, nadal zwracali się do Stolicy Apostolskiej o uznanie naszej tożsamości.

To już jest koniec...

84. Kapituła Generalna dobiegła końca. Pragniemy podziękować za Waszą duchową obecność.
Z tego, co przeżyliśmy podczas tych pieciu tygodni, pozostanie pewnego rodzaju pamiątka w postaci tej strony internetowej, gdzie zgromadzone są informacje, zdjęcia, dokumenty, nagrania audio i filmy. Deo gratias!

Liturgia

OremusLiturgia w różnych językach. Możecie modlić się razem z nami!

Oremus...