YOOtheme

Buon cammino!

Wszystko zostało wykonane. Mieliśmy ostatnie głosowania, które dotyczyły oficjalnego zamknięcia Kapituły generalnej. Bracia również zdecydowali, że odpowiednie Komisje dokonają ostatnich poprawek formalnych i jurydycznych w tekście. Mamy więc w rękach tekst Konstytucji naprawdę piękny i ubogacony. Teraz ważne jest to, aby odnowić i ubogacić nasze serca.

Generał, przed oficjalnym zamknięciem Kapituły, zwrócił się ze szczególnym podziękowaniem do wszystkich braci, którzy swoją posługą przyczynili się do dobrego zakończenia Kapituły. Teraz był czas odpowiedni, aby wyrazić im serdeczne podziękowania. Nikt nie był zapomniany. Generał podziękował Komisji ds. Projektu 2006, Komisji, która przygotowała „Instrumentum Laboris”, Komisji przygotowującej Kapitułę, Komisjom kapitulnym, wszystkim urzędnikom, osobom troszczącym się o czystość budynku, pracującym w kuchni, w pralni itd. Na zakończenie Kapituły, o godz. 10.30 celebrowaliśmy Eucharystię.

AUDIO IT EN, Minister Generalny, homilia

To już jest koniec...

84. Kapituła Generalna dobiegła końca. Pragniemy podziękować za Waszą duchową obecność.
Z tego, co przeżyliśmy podczas tych pieciu tygodni, pozostanie pewnego rodzaju pamiątka w postaci tej strony internetowej, gdzie zgromadzone są informacje, zdjęcia, dokumenty, nagrania audio i filmy. Deo gratias!

Liturgia

OremusLiturgia w różnych językach. Możecie modlić się razem z nami!

Oremus...