YOOtheme

Na podstawie OCGC, n. 51, Definitorium generalne ustanowiło Komisję przygotowującą Kapitułę generalną, w składzie:

 • br. Peter Rodgers (PR Irlanda), Definitor generalny;
 • br. Carlos Novoa (PR Rio de la Plata), Definitor generalny;
 • br. Sidney D. Machado (PR Paraná-S. Caterina), Segretarz generalny;
 • br. Paul Dressler (PR Pennsylvania), dla Ameryki Płn.;
 • br. Hugo Mejia (PR Perù), dla Ameryki Łacińskiej;
 • br. Michael Fernandes (PR Maharashtra), dla Azji;
 • br. Odilon Tiankavana (PR Madagascar), dla Afryki;
 • br. Marek Miszczyński (PR Cracovia), dla Europy;
 • br. Aldo Broccato (PR Foggia), per l’Europa.


Komisja praktyczno-techniczna:

Przewodniczący: Br. Carlos Novoa, Definitor generalny

Członkowie:

 • Br. Isidor Peterhans, Rektor Kolegium
 • Br. Luca Piantanida, Ekonom Kolegium
 • Br. José Ángel Torres Rivera. Gwardian Kurii generalnej
 • Br. Damiam Philip Pereira (PR Tamil Nadu)

Komisja ekonomiczna;

Przewodniczący: Br. Mark Schenk, Definitor generalny

Członkowie:

 • Br. Luis Eduardo Rubiano, Ekonom generalny
 • Br. Luca Piantanida, Ekonom Kolegium

Liturgia

OremusLiturgia w różnych językach. Możecie modlić się razem z nami!

Oremus...