YOOtheme
  • Pomoc bibliograficzna (Costanzo Cargnoni)    pdfword
  • Krótkie wprowadzenie do Konstytucji. Historia, Struktura, Profil kapucyna (Francisco Iglesias)    pdfword
  • Układ strukturalno-treściowy Konstytucji – Plansze (Francisco Iglesias):
   • Życie braci mniejszych kapucynów (Konstytucje I)    pdfword
   • Powołanie do naszego życia i formacja braci (Konstytucje II)    pdfword
   • Życie modlitwy braci (Konstytucje III)    pdfword

  • Eklezjologia i Konstytucje (William Henn)    pdfword
  • Magisterium Kościoła nt. Życia Konsekrowanego i Konstytucji (Paolo Martinelli)    pdfword
  • Braterska wspólnota i świadectwo ewangeliczne: VI-VII PRZ (André Ménard)    pdfword
  • Studium porównawcze Konstytucji i Propozycji VI PRZ (Agapit Mroso)    pdfword


 • Projekt Konstytucji i Statutów Generalnych (2006)    pdfword

Liturgia

OremusLiturgia w różnych językach. Możecie modlić się razem z nami!

Oremus...