YOOtheme

I settimana

Jest to oczekiwanie bardzo ważne dla życia Zakonu. W tym pierwszym tygodniu Kapituły, można było zobaczyć w wielu częściach Kolegium różne grupy braci zgromadzonych na spotkaniach, dyskusjach, konsultacjach.

Więcej…

Po Eucharystii i śniadaniu, bracia kapitulni rozpoczęli swoją pracę w Aula magna. W pierwszej sesji przedpołudniowej porządek obrad przewidywał głosowanie na członków Komisji ekonomicznej.

Więcej…

Czwarty dzień. Dzisiaj bracia w swoich grupach kontynuowali refleksję wokół sprawozdań Ministra generalnego br. Mauro Jöhri i ekonoma br. Luisa Eduardo Rubiano.

Więcej…

Dzisiejszy dzień Kapituły został poświęcony sprawozdaniu ekonomicznemu, które przedstawił br. Luis Eduardo Rubiano, ekonom generalny.

Więcej…

Dzisiejszy dzień w całości został poświęcony sprawozdaniu Ministra generalnego. Przedstawiona została analiza i raport dotyczący Zakonu z ostatnich sześciu lat. Był to z pewnością jeden z najbardziej oczekiwanych punktów w programie Kapituły. Sprawozdanie Ministra generalnego było zaprezetowane w jęz. włoskim, w tym samym czasie każdy mógł śledzić tekst, wcześniej przetłumaczony na różne języki.

Więcej…

Uroczysta Eucharystia, której przewodniczył bp John Corriveau, były Minister generalny, rozpoczęłą 84 Kapitułę Generalną Braci Mniejszych Kapucynów. Minister generalny pozdrawiając bp Corriveau, przypomniał list, którzy otrzymał od niego, po zakończeniu poprzedniej Kapituły, gdzie pisał: "Największą moją radością była służba Zakonowi!".

Więcej…

234 braci [169 delegatów, 55 urzędników (tłumacze tekstów, tłumacze symultaniczni, asystenci, eksperci) i 10 braci do posługi] pochodzący ze wszystkich stron świata, znaleźli się w Rzymie, w Kolegium Międzynarodowym św. Wawrzyńca z Brindisi, na 84 Kapitule Generalnej Braci Mniejszych Kapucynów.

Więcej…

To już jest koniec...

84. Kapituła Generalna dobiegła końca. Pragniemy podziękować za Waszą duchową obecność.
Z tego, co przeżyliśmy podczas tych pieciu tygodni, pozostanie pewnego rodzaju pamiątka w postaci tej strony internetowej, gdzie zgromadzone są informacje, zdjęcia, dokumenty, nagrania audio i filmy. Deo gratias!

Liturgia

OremusLiturgia w różnych językach. Możecie modlić się razem z nami!

Oremus...